Verzamelwoede


Spullen verzamelen is een leuke hobby, maar als het uit de hand loopt, wordt het een probleem. Een verzamelprobleem! Dit wordt ook wel verzameldwang, verzamelwoede of problematisch verzamelen genoemd. In America wordt de term hoarding gebruikt. Deze term komt ook in Nederland steeds vaker voor.

Een verzamelprobleem is vaak een probleem voor het dagelijkse leven. Voor iemand met een verzamelprobleem (een hoarder) is het lastig om spullen weg te doen en om te kiezen welke spullen belangrijk zijn en welke niet. Afstand doen van bezittingen levert extreme gevoelens van angst en stress op. Daardoor wordt alles bewaard. Uiteindelijk worden kamers zo vol, dat ze niet meer gebruikt kunnen worden.

De gevolgen van verzameldwang, verzamelwoede of problematisch verzamelen zijn groot. Voor de mensen zelf en ook voor hun omgeving. Een hoarder ervaart meestal stress als iemand langs wil komen. Hij wil niet laten zien hoe het huis eruit ziet. Want vaak speelt er een groot schaamtegevoel. Ook ontstaan er problemen en conflicten als bijvoorbeeld de kinderen, ouders of buren opmerkingen gaan maken. Waardoor de kans groot wordt dat degene met het verzamelprobleem in een isolement terecht komt.

Het probleem wordt echt te groot als er amper te bewegen en te rusten is in het huis. De kans op gevaar voor bijvoorbeeld de gezondheid of veiligheid (brand) is dan groot. Vaak moet er van buitenaf ingegrepen worden.

Het is belangrijk om het niet zo ver te laten komen. Ingrijpen is lastig en vooral als de verzamelaar niet het vertrouwen heeft dat hij er iets mee op schiet.

Mede vanwege het schaamtegevoel ligt er een groot taboe op de situatie waarin een extreme verzamelaar terecht is gekomen.

De klinische kenmerken om te bepalen of iemand een verzamelprobleem heeft of niet, lees je onderaan deze pagina onder DSM-V.

2,5% tot 5% van de bevolking is problematisch verzamelaar


Voor inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle,
Waspik, Loon op Zand, Kaatsheuvel en De Moer
met een indicatie voor WMO individuele begeleiding
kan de begeleiding vergoedt worden.
Je dient hiervoor een aanvraag
bij je gemeente in te dienen.Individuele begeleiding aan huis
Als Organizer & Structuurcoach begeleid ik mensen met een verzamelprobleem.

Elke begeleiding is uniek en afgestemd op de persoon.
Hij of zij is zelf degene die keuzes maakt en ik ben er om het proces te begeleiden.
Ik begeleid graag met praktische en creatieve oplossingen én indien nodig vanuit mindfulness.
Mindfulness helpt de verzamelaar om wat van de nuchterheid te vinden
die bijdraagt om met meer afstand naar gevoelens en ervaringen te kijken,

Duur traject
Een individueel begeleidingstraject duurt 8 tot 10 maanden.
Voor een buitenstaander kan dit lang lijken. Maar dat is niet zo.
De begeleiding is zo afgestemd dat de hoarder stap voor stap leert spullen los te laten.
En leert wat hij of zij nodig heeft om fijn te leven.
Deze verandering heeft tijd nodig.
Tijd om te accepteren, tijd om te kunnen vallen en opstaan.
En tijd om het echt eigen te kunnen maken.
Per persoon wordt gekeken welke middelen ingezet worden voor een optimale begeleiding.


Vertrouwen
Ik ga aan de slag als de bewoner volledig vertrouwen heeft in wat we gaan doen.
Mogelijk vindt een instantie (gemeente of woningbouwvereniging) dat er ingegrepen moet worden,
Dan hebben we het over een gedwongen huisontruiming en wordt bemoeizorg ingezet.
Ook daar kan ik begeleiden, maar dan is het een ander startpunt in de relatie met de hoarder.
Het is dan toch het doel om na de huisontruiming.
Vanuit een vertrouwenspositie zorg te dragen
voor een duurzaam resulaat in gedragsverandering.


Grijp op tijd in.
Laat het niet zover komen dat een ander in gaat grijpen.
En jouw vader/moeder/broer of zus gedwongen wordt in een keer
afstand te nemen van zijn of haar spullen.
Dat is wat gebeurt als de woning gedwongen ontruimd moet worden.
Dit werkt zeer traumatisch en draagt niet bij aan een blijvende en duurzame zelfredzaamdheid.
En dat wil je nu juist zo graag.Tot slot
Het doel van begeleiding is om de bewoner zelf grip op zijn verzameldwang te leren krijgen.
Stap voor stap.
Op een tempo dat zorgt voor het beste resultaat.
Naast de mogelijkheid van groepssessie,
zal de verzamelaar ook huiswerkopdrachten krijgen.
Dit alles om het veranderproces zo goed mogelijk te borgen.


Contact

Heeft u of iemand die u kent begeleiding nodig voor verzameldwang?
Ga dan op tijd op zoek naar hulp.
Stuur een mail naar info@organiz4u.nl,
bel of WhatsApp naar 06 - 24 11 06 67
of klik op onderstaande button.


DSM-V kenmerken voor mensen met een verzamelprobleem:

De DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is internationaal het meest gebruikte classificatie-systeem voor psychiatrische aandoeningen. Het biedt een geclusterde beschrijving van alle stoornissen op basis van symptomen.

Een verzamelprobleem/hoarding wordt gerangschikt onder "obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen". De kenmerken zijn:

  1. Aanhoudende moeite om bezittingen weg te doen of er afstand van te nemen, ongeacht de werkelijke waarde.
  2. Deze moeite komt voort uit een sterk gevoelde behoefte om bepaalde voorwerpen te bewaren, en uit een grote spanning en/of besluiteloosheid die gepaard gaat met het wegdoen van deze voorwerpen.
  3. De moeite om bezittingen weg te doen, leidt tot de verzameling van een grote hoeveelheid bezittingen die in de weg staan en voor zo veel rommel zorgen dat de woonruimtes nauwelijks voor hun eigenlijke functie kunnen worden benut. Als er ruimtes zijn opgeruimd, is dat alleen dankzij de tussenkomst van derden (zoals een familielid, schoonmaker of instantie).
  4. Het verzamelen veroorzaakt klinisch significante stress of beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of in het functioneren op andere belangrijke terreinen (waaronder de instandhouding van een veilige omgeving voor zichzelf en anderen).
  5. Het verzamelen kan niet worden toegeschreven aan een somatische aandoening (zoals hersenbeschadiging, cerebrovasculaire aandoeningen of het syndroom van Prader-Willi.
  6. Het verzamelen kan niet beter worden verklaard door de symptomen van een andere psychische stoornis (zoals obsessies bij een obsessieve-compulsieve stoornis, afgenomen energie bij een depressieve stoornis, wanen bij schizofrenie of een andere psychotische stoornis, cognitieve deficiëntie bij een neurocognitieve stoornis, of beperkte interesses bij een autismespectrumstoornis).

Voorts kan gespecificeerd worden of er sprake is van een
- excessief/buitensporig verwerven
- goed/redelijk realiteitsbesef
- gering realiteitsbesef
- ontbrekend realiteitsbesef/waanovertuigingen